Jmenuji se Pavel Danko a pocházím z Prievidze na Slovensku, kde jsem vystudoval gymnázium. Vysokoškolské vzdělání a magisterský titul jsem získal na Přírodovědecké fakultě na Karlově univerzitě v Praze a na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Čtyři roky jsem vyučoval na základní škole. Od té doby se zabývám občanskou genealogií profesionálně.

Také Vás zajímá, kdo byli Vaši předci a odkud pocházeli?

Chcete vědět, jestli někdo z Vašich předků byl ze šlechtického rodu?

Traduje se ve Vaší rodině nějaký poutavý příběh, kterého pravost chcete ověřit?

Stojí ještě dosud někde dům nebo chalupa, kde se odvíjely osudy Vašeho rodu?


Kdysi jsem uvažoval podobně a snažil se hledat odpovědi. Sám jsem tehdy se zálibou začal pátrat v archívech, hledat v různých soupisech, luštit téměř nečitelné zápisy. Postupně jsem sestavil rodokmen celé naší rodiny. Z mé záliby se stala profese. Řadu let jsem získával bohaté zkušenosti a odborné znalosti, které bych rád nabídnul i Vám při zpracování rodinné historie. Kromě sepsání kompletní kroniky rodu, nabízím také spolupráci a pomoc amatérským genealogům. 


My name is Pavel Danko and I come from Prievidza, Slovakia, where I graduated from high school. I received my higher education and master's degree at the Faculty of Science at Charles University in Prague and at the Faculty of Education in Hradec Kralove. I taught for four years at an elementary school. Since then I have been doing civil genealogy professionally.

Are you curious about who your ancestors were and where they came from?

Do you want to know if any of your ancestors were from a noble family?

Is there a compelling story in your family that you want to verify?

Is there still a house or cottage somewhere where your family's fortunes unfolded?

I used to think the same way and try to look for answers. At that time, I myself began to search the archives with a passion, looking in various inventories, deciphering almost illegible records. Gradually I compiled the family tree of our whole family. My hobby became a profession. For many years I have been gaining rich experience and expertise, which I would like to offer to you in the processing of family history. In addition to writing a complete family chronicle, I also offer cooperation and assistance to amateur genealogists.


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky