Ceník / Price list

Rodokmen v knižní podobě (kronika rodu): 25000 Kč / 1000 € / 1140 $

Rodokmen v obrazové podobě: 20000 Kč (cena podle náročnosti bádání) / 800 € / 900 $

Vývod předků: 

  • 7500 (4 generace - 30 osob) / 300 € / 340 $
  • 15500 Kč (5 generací - 62 osob) / 620 € / 700 $
  • 31500 Kč (6 generací - 126 osob) / 1260 € / 1430

Vyhledávání konkrétních dílčích zápisů z archívních pramenů (možnost přepisu a překladu):

- cena za vyhledání jednoho zápisu: 350 Kč / 14 € / 16 $

- cena za přepis nebo překlad jednoho zápisu: 350 Kč / 14 € / 16 $

Velkoplošný výtisk genealogického stromu: 3000 Kč / 120 € / 140 $


Family tree in book form (family chronicle): 25000 CZK / 1000 € / 1140 $

Family tree in pictorial form: 20000 CZK (price depending on the difficulty of research) / 800 € / 900 $

Ancestral output:

  • 7500 CZK (4 generations - 30 persons) / 300 € / 340 $
  • 15500 CZK (5 generations - 62 persons) / 620 € / 700 $
  • 31500 CZK (6 generations - 126 persons) / 1260 € / 1430 $

Search for specific partial records from archival sources (transcription and translation possible):

- price for searching one record: 350 CZK / 14 € / 16 $

- price for transcription or translation of one record: 350 CZK / 14 € / 16 $

Large-print genealogical tree: 3000 CZK / 120 € / 140 $

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky