• Rodokmen v knižní podobě (kronika rodu): 25000 Kč
  • Rodokmen v obrazové podobě: 20000 (cena podle náročnosti bádání)
  • Vývod předků: 
  • 7500 Kč (4 generace předků - 30 osob) 
  • 15500 Kč (5 generací předků - 62 osob)
  • 31500 Kč (6 generací předků - 126 osob)
  • Vyhledávání konkrétních dílčích zápisů z archívních pramenů (možnost přepisu a překladu):

- cena za vyhledání jednoho zápisu: 350

- cena za přepis nebo překlad jednoho zápisu: 350

  • Velkoplošný výtisk genealogického stromu: 3000 Kč

Pozn.: Neúčtuji hodinovou sazbu, protože je pro klienta finančně nevýhodná. Při hodinové sazbě totiž klient platí i v případě, že genealog je při svém bádání v archívech neúspěšný. U mě klient platí jen za dohledané informace a ne za čas strávený jejich hledáním!