Bádám v archivech na území celé České a Slovenské republiky, Maďarska, Rakouska, Rumunska a území bývalé Podkarpatské Rusi (Zakarpatská oblast Ukrajiny). Při pátrání po rodinné historii využívám všechny existující dostupné archivní prameny:

- matriky narozených, oddaných, zemřelých

- pozemkové knihy (purkrechtní, gruntovní, sirotčí ...)

- urbáře

- Berní rula z roku 1654

- soupisy poddaných (podle víry z roku 1651, podle panství)

- mapy Stabilního katastru (Indikační skicy, Císařské povinné otisky)

- školní výkazy (vysvědčení)

- cechovní písemnosti (pokud byl mezi předky řemeslník)

- sčítání obyvatelstva v rozmezí let 1857 - 1921

- kmenový list vojáka (pokud byl mezi předky voják) . . .

Všechny dohledané informace o předcích rodu je možné zpracovat několika způsoby provedení:

Rodokmen v knižní podobě - kronika rodu (otcovská linie - nositelé jednoho příjmení)

Rodokmen v obrazové podobě (otcovská linie - nositelé jednoho příjmení)

Vývod předků